Hakkımızda
Dil Merkezi
Kültürel Etkinlikler
Kulüp Faaliyetleri
RAM
Çocuk Kulübü
Platformlar
Medyatek
Kulüp Faaliyetleri
Rus Mutfağı
El Sanatları
Halk Dansları
Müzik
Bale
Türk Mutfağı
Satranç
HALK DANSLARI

Her renk ve desenin ayrı bir mana ifade ettiği yöresel kıyafetleri giyerek, halk şarkıları eşliğinde hayat dolu dansları öğrenme fırsatını değerlendirin.

 

 

RUS HALK DANSLARI

   Rusya coğrafyasında eskiden beri yapıla gelen halk dansları sayılamayacak kadar çok çeşitlidir. Bunların adlandırılması da farklı şekillerde olmuş: bazen şarkıya (‘’Kamarinskaya’’, ‘’Seni’’); bazen dans eden kişi sayısına (‘’Çifte’’,’’Dörtlü’’); bazen dansın motifine (‘’Örgü’’,’’Kapı’’)göre isimler almış. Fakat bu kadar çeşitlilik gösteren Rus halk danslarının ortak, hepsi için karakteristik olan özellikleri var: hareketlerin genişliği, yiğitlik, neşe ve canlılık, şiirsellik, sadelik ve tevazuun kendine saygı ile mükemmel kompozisyonu.

   Rus halkı, şaşırtıcı güzelliği ve motifleri olan çok çeşitli danslar üretmiş. Renkli halaylar, zekice kadriller (dört çiftle yapılan dans), solistlerin ustaca dansları, gösterişli danslar Rus halk dansının büyük çeşitliliğini ve zenginliğini gösteriyor. Rus halk dansı, tarihten gelen son derece  orijinal sembollere , derin milli kökene ve çok eski geleneklere sahip. Bu, sanatın  Rus halkına ait bağımsız, özgün ve yüksek değer taşıyan bir türü.

   Eskiden dansın dini ve büyülü bir anlamı vardı ve belirli bir amaçla bayramlarda yapılıyordu. Zamanla dini çizgilerini kaybeden dans, dansçının duygularını ifade etme aracına dönüştü.

   Müzik, dansın ruhu. O dansı ortaya koyan halkın karakterini, ritim duygusunu, milli çizgilerini ve özelliklerini yansıtır. Rus halk müziği enerji, iç güç, cesaret ve coşku dolu; ağır danslarda ise müzik ahenk ve anlatım gücüyle  dikkat çekiyor.

   Halk dansının ayrılmaz bir parçası, kostüm. Rus halkı süslenmeyi severdi. Bu yüzden kostüm ayrı bir öneme sahipti. Ülkede genç kızlar uzun yıllar boyunca kendilerine bayram elbiseleri hazırlarlardı. Jilelerini ve başlıklarını çeşitli motiflerle süslerler, gömlekler ve entariler dikerlerdi. Delikanlılar da kutlamalarda daha güzel giyinirlerdi (işlemeli, renkli gömlekler; dokuma, güzel kuşaklar).

   Rusya’nın farklı bölgelerinde dans, teknik ve stil yönüyle farklık göstermekle beraber türler değişmezdi Rus halk dansının temel türlerinden biri ‘’Horovod’’(halay). Bu  hem en eski hem en yaygın Rus dansıdır. ‘’Horovod’’un temel yapısı, yani dairesel şekli tesadüfi değildir; güneş ve güneşi takibi temsil eder.Bu dans, Güneş Tanrısı Yarily’e tapan eski Slav’ların oyunlarından ve putperestlik ritüellerinden gelir. ‘’Horovod’’un kendi şekilleri ve kuralları, dansa katılanlar arasında belirli ilişkiler var. Bu dans Rus bayramlarının süsüdür. Dans esnasında daima birlik, bütünlük ve dostluk duyguları canlanır. Katılımcılar genellikle bir birlerinin ellerini veya küçük parmaklarını ya da mendillerini, şallarını bazen kuşaklarını tutarlar. Bu daha çok dansın yapıldığı bölgeye ve hangi şarkı eşliğinde yapıldığına bağlıdır.

   Çok sevilen dans türlerinden bir diğeri de ‘’Plyaska.’’ Bu dans ‘’Horovod’’un dairesel şeklini bozup dans eden kişinin hayal gücüne ve yeteneklerine daha geniş alan sağlayarak ‘’Horovod’’dan doğmuş. Ancak zamanla ‘’Plyaska’’nın kendi formu ve motifleri, kendi müziği oluşmuş. Bu dans, motifin çeşitlenmesine imkan sağlar. Mesela delikanlıların parlak çıkışları, genç kızların ahenkli yürüyüşleri, acele koşuşlar ve çeşitli geçişler bu motiflerdendir.

   Danslarla Rus halkı kendi hayatını süslerdi. Her şehirde ve köyde dansların yapıldığı, şarkıların söylendiği özel yerler vardı. Bu yerlere ‘’gulbishe’’ veya ‘’plyasalishe’’ denirdi. Buralara daima neşeli bir gürültü hakimdi. ‘’Plyaska’’ da yarışan gençler çevikliklerini, yiğitliklerini, zarafetlerini ve bayram kıyafetlerini sergilerlerdi. Günümüzde Rus halk dansları, bayramlarda eskiden olduğu gibi yapılmıyor. Bu danslar profesyonel   kişiler tarafından sahnede icra ediliyor; böylece varlıkları korunuyor ve gelişmesi sağlanıyor.

Kaynak : 1. A.Klimov, Rus Halk Dansının Temelleri, M.1994.

                2. www.slavyanskaya –kultura.ru

SFace STwit SVimeo SVKontakte
AltMenu1
AltMenu2
AltMenu3
AltMenu4
AltMenu5
AltMenu6
AltMenu7